Zastrzeżenia prawne

Strona internetowa jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.

Strona internetowa jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel strony nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach strony są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie.

SALUT zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. SALUT nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować w momencie jej przedstawienia na tej stronie.

Położenie hoteli na mapie jest przybliżone. Biuro Podróży SALUT VOYAGES nie ponosi odpowiedzialności za określenie dokładnego położenia hoteli.

Treść "Zastrzeżeń prawnych", "Polityki prywatności" oraz "Praw autorskich" może ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

SALUT nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. Ani SALUT ani żaden z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu i korzystania treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link.

Niektóre strony internetowe mogą zawierać linki do innych witryn. SALUT nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn. Zalecamy, by dokładnie zaznajomili się Państwo z regulaminem wszystkich odwiedzanych przez Państwa witryn.

Żadna z informacji lub cen zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.